อัปเดต "คลัสเตอร์ใหม่" ประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2564

อัปเดต "คลัสเตอร์ใหม่" ประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2564

อัปเดตคลัสเตอร์ใหม่ประจำวันที่ 13 สิงหาคม 2564

สมุทรสาคร 39 ราย

.เมือง ที่บริษัทผลิตกระป๋อง มีผู้ติดเชื้อ 16 ราย,

.เมือง ที่บริษัทเฟอร์นิเจอร์ มีผู้ติดเชื้อ 14 ราย

.กระทุ่มแบน ที่โรงงานทอผ้า มีผู้ติดเชื้อ 9 ราย

ชลบุรี 21 ราย

.บ้านบึง ที่บริษัทผลิตภัณฑ์อาหาร มีผู้ติดเชื้อ 21 ราย

นนทบุรี 58 ราย

.บางใหญ่ ที่บริษัทเสื้อผ้า มีผู้ติดเชื้อ 58 ราย

นครปฐม 10 ราย

.สามพราน ที่บริษัทเครื่องกีฬา มีผู้ติดเชื้อ 10 ราย

ระยอง 16 ราย

.แกลง ที่โรงงานอาหารทะเล มีผู้ติดเชื้อ 16 ราย

ราชบุรี 17 ราย

.บางปลาม้า ที่โรงงานน้ำแข็ง มีผู้ติดเชื้อ 17 ราย

ประจวบคีรีขันธ์ 14 ราย

.กุยบุรี ที่โรงงานผลไม้กระป๋อง มีผู้ติดเชื้อ 14 ราย

ตาก 13 ราย

ที่หอพักนักเรียน อ.พบพระ มีผู้ติดเชื้อ 13 ราย

จันทบุรี 19 ราย

.เมือง ที่ค่ายตากสิน มีผู้ติดเชื้อ 19 ราย

error: Content is protected !!