ขยะติดเชื้อล้น 300 ตันต่อวัน แนะ รพ.-ศูนย์พักคอย แยกขยะ 3 สี 3 ประเภท

ขยะติดเชื้อล้น 300 ตันต่อวัน แนะ รพ.-ศูนย์พักคอย แยกขยะ 3 สี 3 ประเภท

ขยะติดเชื้อล้น เกือบ 300 ตันต่อวัน พบตกค้างหลายพื้นที่ แนะ “รพ.สนาม-HI-CI-ศูนย์พักคอย” คัดแยกขยะก่อนทิ้ง และทำให้ถูกวิธี…

นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมอนามัย เผยว่า สถานการณ์ ขยะติดเชื้อ มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเฉพาะช่วงเดือน ก.ค. 2564 พบปริมาณขยะติดเชื้อมากกว่า 294 ตันต่อวัน โดยเพิ่มขึ้นร้อยละ 94 ส่วนใหญ่เป็นขยะประเภทภาชนะบรรจุอาหาร เศษอาหาร ชุด PPE อุปกรณ์ฉีดวัคซีน และชุดตรวจ Antigen Test Kit ส่งผลทำให้เกิดปัญหาในการเก็บขนขยะติดเชื้อ เนื่องจากหน่วยงานบริการ ผู้ปฏิบัติงาน และยานพาหนะที่ใช้เก็บขนขยะติดเชื้อมีไม่เพียงพอ หลายจังหวัดมีปริมาณขยะติดเชื้อตกค้าง เช่น พื้นที่นนทบุรี ระยอง เป็นต้น

ขยะติดเชื้อล้น 300 ตันต่อวัน แนะ รพ.-ศูนย์พักคอย แยกขยะ 3 สี 3 ประเภท
ขยะติดเชื้อล้น 300 ตันต่อวัน แนะ รพ.-ศูนย์พักคอย แยกขยะ 3 สี 3 ประเภท

กรมอนามัย จึงได้จัดทำแนวทางการลดขยะติดเชื้อใน รพ.สนาม สถานที่แยกกัก และศูนย์พักคอยผู้ติดเชื้อ ปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการลดการเกิดขยะติดเชื้อ เช่น ไม่แจกกล่องโฟมใส่อาหาร หรือไม่แจกขวดน้ำบรรจุขวด แต่ติดตั้งจุดให้บริการน้ำดื่มแบบกด โดยให้ผู้ป่วยมีแก้วน้ำส่วนตัว และควรแยกขยะประเภทบรรจุภัณฑ์ ออกก่อนนำเข้าไปในอาคารผู้ป่วย เป็นต้น

ขยะติดเชื้อล้น 300 ตันต่อวัน แนะ รพ.-ศูนย์พักคอย แยกขยะ 3 สี 3 ประเภท
ขยะติดเชื้อล้น 300 ตันต่อวัน แนะ รพ.-ศูนย์พักคอย แยกขยะ 3 สี 3 ประเภท

แนะควรคัดแยก ขยะ 3 สี 3 ประเภท

1. ขยะติดเชื้อ ให้รวบรวมใส่ถุงแดง ไม่เกิน 2/3 ส่วน มัดปากให้แน่น และเก็บรวบรวมในถังขยะสีแดง
2. ขยะทั่วไป ให้รวบรวมและบรรจุขยะลงในถุงดำ มัดปากถุงให้แน่น แล้วเก็บรวบรวมในถังขยะสีเขียวหรือน้ำเงิน และนำไปกำจัด
3. ขยะประเภทเศษอาหาร รวบรวมใส่ภาชนะรองรับที่จัดไว้เฉพาะ จากนั้นนำไปหมักทำปุ๋ยต่อไปได้

 

 

 

error: Content is protected !!