ฉีดวัคซีน แอสตร้าเซนเนกา เข็มที่ 2 ได้ที่สถานีกลางบางซื่อ

ฉีดวัคซีน แอสตร้าเซนเนกา เข็มที่ 2 ได้ที่สถานีกลางบางซื่อ

แจ้งผู้ฉีดวัคซีน แอสตร้าเซนเนกา เข็มแรกที่ศูนย์สถานีกลางบางซื่อ สามารถฉีดเข็ม 2 ได้ในพื้นที่ที่สะดวก ทั้งที่ศูนย์สถานีกลางบางซื่อตามเดิม หรือฉีดได้ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน ส่วนที่ฉีดเข็มที่ 1 มาแล้ว สามารถมาฉีดเข็มที่ 2 ได้ที่สถานีกลางบางซื่อเช่นกัน…

เเมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2564 ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ประกาศการรับการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ชนิดวัคซีน แอสตร้าเซนเนกา โดยระบุถึง ผู้ที่เคยรับบริการฉีดเข็มที่ 1 จากศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 2564 เป็นต้นมา ดังต่อไปนี้…

3 ข้อแจงฉีดวัคซีน แอสตร้าเซนเนกา ที่สถานีกลางบางซื่อ

1. ฉีดเข็มที่ 1 สถานีกลางบางซื่อ ก็ฉีดเข็มที่ 2 ที่บางซื่อ

ท่านที่สะดวกรับการฉีดที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ หรือเป็นการนัดผ่านหน่วยงาน/องค์กร ท่านสามารถมารับบริการฉีดวัคซีนเข็มที่ 2 ได้ ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ #ตามปกติและตามวันนัดเดิม

2. ฉีดเข็มที่ 1 สถานีกลางบางซื่อ ก็ฉีดเข็มที่ 2 ที่โรงพยาบาลใกล้บ้านได้ (ยกเว้น กทม.)

สำหรับท่านที่ต้องการรับเข็มที่ 2 ที่โรงพยาบาลใกล้บ้าน โปรดนำใบนัดของศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อไปแสดงความจำนงที่ รพ./สถานบริการนั้นๆ #ล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก่อนถึงวันนัด (** รพ.ใกล้บ้าน เป็น รพ.รัฐเท่านั้น เฉพาะในต่างจังหวัด  ** ส่วน กทม.ให้ฉีดที่ศูนย์ฉีดกลางบางซื่อเหมือนเดิม)

3. ฉีดเข็มที่ 1 จากที่อื่นมาแล้ว ก็ฉีดเข็มที่ 2 ที่สถานีกลางบางซื่อได้

และในกรณีที่ท่านรับเข็มที่ 1 จากสถานพยาบาลตามภูมิลำเนามาแล้ว ไม่สามารถกลับไปรับเข็มที่ 2 ได้ สามารถนำใบนัดหรือข้อมูลในหมอพร้อม มารับการฉีดเข็ม 2 ได้ที่ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อตามวันนัดเดิม

อย่างไรก็ตาม แต่ละเงื่อนไขก็มีรายละเอียดการฉีดวัคซีนแอสตร้าเซนเนกาอยู่ ทั้งนี้ขอให้ทุกคนปฏิบัติตามเงื่อนไขนะคะ เพื่อความสะดวกทั้งผู้ให้บริการ และเรา…ผู้รับบริการ.

 

 

 

error: Content is protected !!