'คลัสเตอร์ใหม่' ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2564

'คลัสเตอร์ใหม่' ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2564

อัพเดท “คลัสเตอร์ใหม่” ประจำวันที่ 10 สิงหาคม 2564
 
จ.สมุทรสาคร 205 ราย
– อ.เมือง โรงงานไก่แช่แข็ง มีผู้ติดเชื้อ 81 ราย
– อ.เมือง โรงงานเซรามิก มีผู้ติดเชื้อ 28 ราย
– อ.กระทุ่มแบน บริษัทอุปกรณ์ความปลอดภัย มีผู้ติดเชื้อ 96 ราย
 
จ.สมุทรปราการ 16 ราย
– อ.เมือง โรงงานบรรจุภัณฑ์พลาสติก มีผู้ติดเชื้อ 16 ราย
 
จ.ชลบุรี 34 ราย
– อ.เมือง บริษัทเครื่องปรับอากาศ มีผู้ติดเชื้อ 20 ราย
– อ.ศรีราชา บริษัทกระดาษแข็ง มีผู้ติดเชื้อ 14 ราย
 
จ.พระนครศรีอยุธยา 40 ราย
– อ.อุทัย โรงงานขนมขบเคี้ยว มีผู้ติดเชื้อ 26 ราย
– อ.เสนา บริษัทอุปกรณ์การแพทย์ มีผู้ติดเชื้อ 14 ราย
 
จ.ลพบุรี 16 ราย
– อ.ท่าวุ้ง บริษัทเคมีภัณฑ์ มีผู้ติดเชื้อ 16 ราย
error: Content is protected !!