เผยตัวเลขผู้โดยสารเดินทางเข้าไทย หลังยกเลิกมาตรการ Test & Go วันแรก (1 พ.ค. 65) มีกว่า 20,000 คน ใน 142 เที่ยวบิน…

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เผย บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) หรือ ทอท. ได้รายงานผลการตรวจรับผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรไทย ที่เดินทางผ่านท่าอากาศยานทั้ง 6 แห่ง ที่อยู่ในความรับผิดชอบ ประกอบด้วย ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ท่าอากาศยานดอนเมือง ท่าอากาศยานภูเก็ต ท่าอากาศยานหาดใหญ่ ท่าอากาศยานเชียงใหม่ และท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวงเชียงราย ตลอดวันที่ 1 พฤษภาคม ซึ่งเป็นวันแรกหลังรัฐบาลยกเลิกมาตรการ Test&Go โดยมีเที่ยวบินขาเข้าทั้งสิ้น 142 เที่ยวบิน เที่ยวบินขาออก 156 เที่ยวบิน รวมมีผู้โดยสารระหว่างประเทศ เดินทางขาเข้าจำนวน 20,606 คน และผู้โดยสารขาออกจำนวน 16,385 คน

ทั้งนี้ แบ่งผู้โดยสารที่เดินทางเข้าประเทศไทยเป็น 2 กลุ่ม คือ

  • ผู้โดยสารที่ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์ และผู้โดยสารที่ไม่ได้รับวัคซีน
  • รับวัคซีนไม่ครบ และไม่มีผลตรวจ RT-PCR เมื่อลงจากอากาศยาน ต้องเข้าสู่ขั้นตอนการเข้าประเทศ ตามระบบ Seal Route ซึ่ง ทสภ.กำหนดให้ผ่านพิธีการศุลกากรที่ช่องทางออก C (Exit C) เท่านั้น เพื่อมาพบกับตัวแทนโรงแรม AQ ที่บริเวณประตูทางออกหมายเลข 10 และขึ้นรถโดยสารที่ทางโรงแรมจัดเตรียมไว้เพื่อเข้าสู่กระบวนการกักตัวต่อไป
error: Content is protected !!