ไฟเขียว!! นำเข้า ข้าวโพด เลี้ยงสัตว์ 3 เดือน (พ.ค. – ก.ค.) เพิ่มโควต้าไม่เกิน 6 แสนตัน ลดภาษีเหลือร้อยละ 0 แก้วิกฤติขาดแคลนอาหารสัตว์…

นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์ เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ (นบขพ.) และคณะกรรมการนโยบายอาหาร ครั้งที่ 1/2565 โดยที่ประชุมเห็นชอบ ยกเว้นเงื่อนไขที่กำหนดไว้เดิม ในการนำเข้าข้าวสาลี 1 ส่วน ต้องซื้อข้าวโพดในประเทศ 3 ส่วน เป็นการชั่วคราว ระหว่างเดือนพฤษภาคม ถึง 31 กรกฎาคม 2565 เป็นการผ่อนปรนมาตรการที่กำหนดไว้เดิม ในการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ เพื่อชดเชยส่วนที่ขาดในประเทศ

พร้อมเพิ่มโควต้านำเข้าข้าวโพด เป็นไม่เกิน 600,000 ตัน ภายในเดือนพฤษภาคมถึง 31 กรกฎาคม 2565 มีผลให้ลดภาษีนำเข้าข้าวโพด จากอัตราร้อยละ 20 เป็นร้อยละ 0 เป็นการชั่วคราวในช่วง 3 เดือนนี้ ส่วนการนำเข้าช่องทางอื่นยังตามปกติ ซึ่งกระทรวงพาณิชย์จะช่วยจับคู่ธุรกิจ เพื่อส่งเสริมการนำเข้าวัตถุดิบอาหารสัตว์ให้เพียงพอในประเทศในช่วง 3 เดือนนี้ต่อไป

นอกจากนี้ ยังได้ตั้งคณะอนุกรรมการ 5 ฝ่าย เพื่อติดตามประเมินการผลดำเนินการทั้งหมด และสามารถเสนอให้ทบทวน หรือปรับปรุงมาตรการต่อไปได้ เพื่อความเหมาะสม.

error: Content is protected !!