ศาลฎีกาฟัน “ปารีณา ไกรคุปต์” พ้น ส.ส. ตัดสิทธิการเมืองตลอดชีพ – สิทธิเลือกตั้ง 10 ปี คดีรุกพื้นที่ป่า ส.ป.ก. กกต.จัดเลือกตั้ง ส.ส.ใหม่ใน 45 วัน…

ศาลฎีกาออกนั่งบัลลังก์ อ่านคำพิพากษา คดี ที่ ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดจริยธรรมร้ายแรงตามมาตรฐานจริยธรรมกลาง ต่อ น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ ส.ส. ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ กรณีครอบครองที่ดินของรัฐในพื้นที่ ต.รางบัว อ.จอมบึง จ.ราชบุรี จำนวน 665 ไร่

วันนี้ (7 เม.ย.) ศาลได้ใช้เวลาพิจารณาประมาณ 1 ชั่วโมง และพิพากษาให้ น.ส. ปารีณา พ้นจากความเป็น ส.ส. และตัดสิทธิทางการเมืองตลอดไป พร้อมทั้งตัดสิทธิเลือกตั้ง เป็นเวลา 10 ปี

ศาล ชี้ว่า น.ส.ปารีณา มีพฤติกรรมครอบครองที่ดินโดยรู้อยู่แล้วว่า เป็นที่ดินของรัฐ ที่จะต้องเข้าสู่การปฏิรูปที่ดินของ ส.ป.ก. ทั้งที่หน่วยงานในพื้นที่แจ้งให้ทราบแล้ว ต้องนำที่ดินเข้าสู่กระบวนการปฏิรูป ในปี 2554 และปี 2562 แต่กลับไม่ดำเนินการ

อ้างว่า ครอบครองมาก่อนการประกาศเป็นเขตปฏิรูปที่ดิน และมีการประกอบกิจการบนที่ดินดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง ขณะที่พื้นที่ของชาวบ้านโดยรอบ เข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดินทั้งหมด จึงเชื่อว่า น.ส.ปารีณา มีพฤติการณ์หลีกเลี่ยงการเข้าสู่กระบวนการปฏิรูปที่ดิน เพราะมีพื้นที่ครอบครอง เกินกว่าที่กฎหมายปฏิรูปที่ดินกำหนด หลาย 10 เท่า หากเข้าสู่การปฏิรูปที่ดิน จะทำให้สูญเสียที่ดินจำนวนมาก

ประกอบกับ น.ส.ปารีณา ไม่ได้มีคุณสมบัติครอบครองที่ดิน ส.ป.ก. ไม่ได้เป็นเกษตรกรโดยแท้จริง และเป็นผู้ที่มีรายได้หลัก เงินประจำตำแหน่ง ส.ส. การไม่นำที่ดินเข้าสู่กระบวนการปฏิรูป จึงถือเป็นการกีดกันประชาชนผู้ยากไร้ ที่ควรได้รับการจัดสรรที่ดินทำกิน ทำให้ประชาชนเสียโอกาสและเกิดความเคลือบแคลงใจ ทั้งที่เป็น ส.ส. ควรประพฤติตนเป็นแบบอย่าง ไม่กระทำขัดต่อกฎหมาย

จึงเชื่อได้ว่า น.ส.ปารีณา สร้างความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของ ส.ส. อันถือว่ามีลักษณะร้ายแรงตามมาตรฐานทางจริยธรรมกลาง ข้อ 17 ให้ตัดสิทธิรับสมัครเลือกตั้ง ส.ส. และสิทธิดำรงตำแหน่งทางการเมืองตลอดไป (หรือตลอดชีวิตตามรัฐธรรมนูญนี้) และให้ผลจากความเป็น ส.ส.นับตั้งแต่วันที่ 25 มีนาคม 2564 ที่ศาลมีการรับคำร้อง

ส่วนสิทธิเลือกตั้งกำหนดตัดสิทธิเป็นเวลา 10 ปี (ตาม รธน. ม.235 และกฎหมาย ป.ป.ช. มาตรา 81 และ มาตรา 87

สำหรับกระบวนการหลังจากนี้ กกต. จะต้องมีการจัดการเลือกตั้งซ่อม ส.ส.ราชบุรี เขต 3 ภายใน 45 วัน

error: Content is protected !!