ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.พร้อมใจโครงการหาเสียง “สมานฉันท์” โปร่งใส – ไร้ทุจริต ไม่ฝ่าฝืนทำผิด กม. ป้ายหาเสียงไม่เกะกะทางเท้า…

คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) จัดโครงการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ชี้แจงข้อกฎหมายและแนวทางการหาเสียง ให้กับผู้สมัครผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (สก.) เพื่อไม่ให้มีการกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้ง และเพื่อให้การเลือกตั้งบริสุทธิ์เที่ยงธรรม โดยผู้สมัครทั้งหมด ได้ร่วมกันกล่าวประกาศเจตจำนงที่จะเดินหน้าหาเสียง ด้วยความบริสุทธิ์ และยอมรับผลการเลือกตั้งที่เกิดขึ้น

นายอิทธิพร บุญประคอง ประธาน กกต. แนะนำให้ผู้สมัครโหลดแอปพลิเคชันสมาร์ทโหวต ฉลาดเลือก เพื่อศึกษาคำวินิจฉัยของ กกต.ที่เกี่ยวข้องกับการฝ่าฝืนมาตรา 66 ในเรื่องของการหาเสียงเลือกตั้ง เพื่อเป็นบรรทัดฐาน และเป็นกรณีศึกษาเกี่ยวกับการหาเสียง ไม่ให้เกิดการกระทำผิด และโหลดแอปพลิเคชันตาสับปะรด เพื่อแจ้งเบาะแสเรื่องการทุจริตต่างๆ ได้

“จนถึงขณะนี้ ยังไม่มีผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.รายใด ถูกร้องเรียนเรื่องการกระทำความผิด ผู้สมัครทุกคนต้องปฏิบัติตามระเบียบ ว่าด้วยวิธีการและลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงอย่างเคร่งครัด หากมีการติดป้ายหาเสียงกีดขวางการสัญจร เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น สามารถสั่งให้ผู้สมัครดำเนินย้ายทันที หรืออาจทำการรื้อถอนเองได้เลย แต่หากผู้สมัครจงใจฝ่าฝืนกระทำความผิด จะมีโทษความผิดทางอาญาด้วย” ประธาน กกต.ระบุ

error: Content is protected !!