แฉส่วนต่าง 2 พันล้าน จัดซื้อซิโนแวค

แฉส่วนต่าง 2 พันล้าน จัดซื้อซิโนแวค

ศึกซักฟอกอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลในช่วงบ่ายเป็นไปอย่างดุเดือด เมื่อ ส.. พรรคเพื่อไทย เปิดเอกสาร แฉค่าส่วนต่างการจัดซื้อ วัคซีนซิโนแวค มูลค่ากว่า 2 พันล้านบาท

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 มีรายงานว่า นายประเสริฐ จันทรรวงทอง ส..นครราชสีมา และเลขาธิการพรรคเพื่อไทย อภิปรายต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร เพื่ออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐมนตรีเป็นรายบุคคล ย้ำถึงปัญหาการจัดหาวัคซีน พร้อมเปิดเผยเอกสารมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เพื่อจัดซื้อวัคซีนซิโนแวค จำนวน 5 ครั้ง โดย ครม. อนุมัติวงเงินจัดซื้อที่ 17 เหรียญดอลลาห์สหรัฐต่อ 1 โดสทุกครั้ง

แฉส่วนต่าง 2 พันล้าน จัดซื้อซิโนแวค
แฉส่วนต่าง 2 พันล้าน จัดซื้อซิโนแวค

 

“แต่พบว่าทุกครั้งบริษัทที่จำหน่ายวัคซีนให้นั้น ได้ลดราคาให้ต่อเนื่อง โดยครั้งที่ 2 บริษัทขายวัคซีนที่ 15 เหรียญดอลลาห์สหรัฐ ครั้งที่ 3 ขายให้ 14 เหรียญดอลลาห์สหรัฐ ครั้งที่ 4 ขายให้ 9.5 เหรียญดอลลาห์สหรัฐ และครั้งที่ 5 ขายให้ 9 เหรียญดอลลาห์สหรัฐ

แฉส่วนต่าง 2 พันล้าน จัดซื้อซิโนแวค
แฉส่วนต่าง 2 พันล้าน จัดซื้อซิโนแวค

เมื่อรวมราคาที่ ครม. อนุมัติ รวม 331 ล้านดอลลาห์สหรัฐ หรือคิดเป็นเงินบาท คือ 10,846 ล้านบาท แต่ราคาที่จัดซื้ออยู่ที่ 267 ล้านดอลลาห์สหรัฐ หรือคิดเป็นเงินไทย 8,748 ล้านบาท  ดังนั้นค่าส่วนต่างที่มี คือ 2,098 ล้านบาท ทั้งนี้ต้องชี้แจงว่า เงินทอน หรือค่าส่วนต่างอยู่ที่ไหน?”

error: Content is protected !!