เผายาเสพติด ไอซ์-เฮโรอีน-ยาบ้า กว่า 27 ตัน ค่า 3 หมื่นล้าน

เผายาเสพติด ไอซ์-เฮโรอีน-ยาบ้า กว่า 27 ตัน ค่า 3 หมื่นล้าน

อย. ร่วมกับ ป... ตรวจสอบยาเสพติด ก่อนนำ ยาบ้า-ยาไอซ์-เฮโรอีน ไปเผาทำลายครั้งที่ 2 ของปี 2564 น้ำหนักกว่า 27 ตัน มูลค่าเกือบ 3 หมื่นล้านบาท…

เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2564 อย. ร่วมกับสำนักงาน ป... และหน่วยงานภาคีเครือข่าย ร่วมเผาทำลายยาเสพติดให้โทษของกลาง ครั้งที่ 2 ของปี 2564 โดยมีน้ำหนักรวมกว่า 27 ตัน มูลค่ากว่า 29,916 ล้านบาท ณ บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน) นิคมอุตสาหกรรมบางปู จังหวัดสมุทรปราการ 

โดยในการเผาทำลายยาเสพติด ยาบ้า-ยาไอซ์-เฮโรอีน-ยาอี  ครั้งนี้ ใช้เชื้อเพลิงก๊าซธรรมชาติ (NG) ในการเผาไหม้ที่อุณหภูมิสูงกว่า 1,200 °C พร้อมทั้งระบบบำบัดมลพิษ 6 ขั้นตอน เพื่อให้มั่นใจว่า ไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อสภาพแวดล้อม ตรงตามมาตรฐานสากล US EPA ในการกำจัดขยะอุตสาหกรรมอันตราย

เผายาเสพติด ไอซ์-เฮโรอีน-ยาบ้า กว่า 27 ตัน ค่า 3 หมื่นล้าน
เผายาเสพติด ไอซ์-เฮโรอีน-ยาบ้า กว่า 27 ตัน ค่า 3 หมื่นล้าน

นายแพทย์วิทิต สฤษฎีชัยกุล รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า ตามระเบียบกระทรวงสาธารณสุข สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) จะเป็นผู้เก็บรักษายาเสพติดให้โทษของกลาง ในระหว่างการพิจารณาคดีไว้ณคลังยาเสพติดให้โทษของกลางจนกว่าศาลชั้นต้นจะมีคำสั่งหรือพิพากษาให้ริบของกลาง จึงจะสามารถทำลายได้

เผายาเสพติด ไอซ์-เฮโรอีน-ยาบ้า กว่า 27 ตัน ค่า 3 หมื่นล้าน
เผายาเสพติด ไอซ์-เฮโรอีน-ยาบ้า กว่า 27 ตัน ค่า 3 หมื่นล้าน

โดยในปี 2564 นี้ มียาเสพติดที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งหรือพิพากษาให้ริบของกลาง จำนวนรวมกว่า 27,806 กิโลกรัม จาก 138 คดี มูลค่ารวมกว่า  29,916  ล้านบาท โดยมี เมทแอมเฟตามีน (ยาบ้า) ที่มีน้ำหนักมากสุดกว่า 15,890 กิโลกรัม รองลงมา คือ เมทแอมเฟตามีน (ยาไอซ์) น้ำหนักกว่า 10,817 กิโลกรัม เฮโรอีนน้ำหนักกว่า 697 กิโลกรัม และยาอีกว่า 16 กิโลกรัม นอกจากนี้ยังมีวัตถุออกฤทธิ์น้ำหนักรวมกว่า 383 กิโลกรัมด้วย.

 

 

 

error: Content is protected !!