กกต. ประกาศรับรอง ส.ส.ครบ 500 คน มีเวลาสอย 1 ปี!!

กกต. ประกาศรับรอง ส.ส.ครบ 500 คน มีเวลาสอย 1 ปี!!

นายแสวง บุญมี เลขาธิการ กกต. เผยว่า วันนี้ (19 มิ.ย.) ที่ประชุม กกต.ได้มีมติให้ประกาศผลการเลือกตั้ง แบบแบ่งเขตทั้ง 400 เขต และแบบบัญชีรายชื่อครบทั้ง 100 คน โดย กกต.ยังมีอำนาจสืบสวน และไต่สวนตามมาตรา 138 พรป.การเลือกตั้ง ส.ส. 2561แม้ประกาศผลการเลือกตั้งแล้ว แต่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่า ผู้สมัคร หรือผู้ใด ทุจริตการเลือกตั้ง หรือ รู้เห็น กกต.ยื่นคำร้องต่อศาลฎีกาให้เพิกถอนสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง หรือเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของผู้นั้น

ทั้งนี้ ผู้ที่ได้รับการประกาศรับรองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร มารับหนังสือรับรองการเป็น ส.ส.ทั้งแบบบัญชีรายชื่อ และแบบแบ่งเขต ได้ตั้งแต่วันที่ 20-24 มิ.ย. 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

“ กรณีสอบคุณสมบัติของ นายพิธา ลิ้มเจริญรัตน์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล และแคนดิเดตนายกฯ พิจารณาสำนวนยังไม่แล้วเสร็จ ส่วนจะต้องเร่งให้แล้วเสร็จก่อนโหวตนายกหรือไม่ เราไม่สนใจเรื่องการเมือง แต่เป็นเรื่องของกระบวนการการทำงาน ต้องได้ข้อเท็จจริงให้สิ้นกระแสความ” นายแสวง กล่าว

สำหรับข้อร้องเรียนการทุจริตการเลือกตั้งในหลายเขตนั้น  เลขาธิการ กกต. ระบุว่า ยังอยู่ในระหว่างพิจารณา มีกรอบระยะเวลาให้แล้วเสร็จภายใน 1 ปี แต่ที่ต้องประกาศ 400 เขตไปก่อน เพราะมองว่ากระบวนการพิจารณา สืบสวนไม่สามารถทำให้แล้วเสร็จภายในระยะ เวลา 60 วันตามที่กฎหมายกำหนดได้ จึงประกาศผลไปก่อน

ไทม์ไลน์เลือก ประธานสภา – นายกฯ คนที่ 30

  • สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร เปิดรับการรับรายงานตัว ส.ส.จัดสถานที่ อาคารรัฐสภา ชั้น บี 1 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. (หลังได้รับหนังสือรับรอง จาก กกต.)
  • เปิดประชุมรัฐสภา ครั้งแรกภายใน 15 วัน นับแต่วันประกาศผลเลือกตั้ง ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 121 วรรคหนึ่ง, วรรคสี่ ประกอบข้อบังคับการประชุมสภา ข้อที่19 เพื่อเลือกประธานสภาผู้แทนราษฎร และรองประธานสภาผู้แทนราษฎร
  • กรณีของการประชุมร่วมรัฐสภา เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลที่สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรี ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 272 ในขั้นตอนต่อไป
error: Content is protected !!