กรมการข้าวเตรียมแจกพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทาน 6 สายพันธ์ เนื่องในวันพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ประจำ ปี 2565…

นายณัฏฐกิตติ์ ของทิพย์ อธิบดีกรมการข้าว เปิดเผยว่า เนื่องในวันพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคลแรกนาขวัญปีนี้ กรมการข้าวได้ขอพระราชทานพระบรมราชานุญาต จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว นำเมล็ดพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทาน 6 พันธุ์ จำนวน 1,728 กิโลกรัม นำเข้าพระราชพิธีพืชมงคลเพื่อ ณ พระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ประกอบด้วย

  1. ข้าวขาวดอกมะลิ 105 จำนวน 245 กิโลกรัม
  2. ข้าวปทุมธานี 1 – 399 กิโลกรัม
  3. ข้าว กข43 – 125 กิโลกรัม
  4. ข้าว กข6 -70 กิโลกรัม
  5. กข87 -300 กิโลกรัม
  6. กข85 จำนวน 589 กิโลกรัม

สำหรับพันธุ์ข้าวพระราชทานทั้ง 6 พันธุ์จะนำไปหว่านในพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ในวันที่ 13 พฤษภาคมนี้

กรมการข้าวได้นำไปบรรจุซองพลาสติกเพื่อแจกจ่ายให้เกษตรกรและประชาชนทั่วประเทศ เพื่อเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคลในการประกอบอาชีพการเกษตรของตนตามประเพณีเพื่อให้เป็นไปตามพระราชประสงค์สืบไป ทั้งนี้ผู้สนใจสอบถามได้ที่ กองเมล็ดพันธุ์ข้าว โทรศัพท์ 02-561-3794 /ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวทั่ว และศูนย์วิจัยข้าวทั่วประเทศ หรือที่สำนักงานเกษตรอำเภอใกล้บ้าน

error: Content is protected !!