'กรุงเทพ' เมืองท่องเที่ยว อันดับ 1 ของโลก ต่างชาติแห่เช็คอิน!!

'กรุงเทพ' เมืองท่องเที่ยว อันดับ 1 ของโลก ต่างชาติแห่เช็คอิน!!

กรุงเทพ เมืองท่องเที่ยว ก็มา…เว็บไซต์ Travelness รายงาน เมืองท่องเที่ยว ที่เป็นที่นิยมและมีชื่อเสียงในกลุ่ม “นักท่องเที่ยว” ต่างชาติมากที่สุด อ้างอิงตามดัชนี Global Destination Cities Index 2019 จากการศึกษาของมาสเตอร์การ์ด (Mastercard) ซึ่งพิจารณาจากจำนวนรวมของนักท่องเที่ยวต่างชาติ ที่พำนักค้างคืนและการใช้จ่าย

โดยดัชนี Global Destination Cities Index 2019 ระบุ “กรุงเทพ” เป็นเมืองที่มีชาวต่างชาติเดินทางเยือนมากที่สุด เป็นอันดับ 1 ของโลก ติดต่อกันเป็นปีที่ 4 โดยมีจำนวนนักท่องเที่ยวถึง 22.8 ล้านราย และพบว่า นักท่องเที่ยวต่างชาติ ใช้เวลาใน กรุงเทพ เฉลี่ย 4.7 คืนต่อราย ใช้จ่ายเฉลี่ย 173 ดอลลาร์สหรัฐต่อวัน หรือประมาณ 5,900 บาท/วัน รวมถึงจังหวัด ภูเก็ต และเมืองพัทยา จ.ชลบุรี ยังเป็นเมืองที่มีชาวต่างชาติเดินทางเที่ยวมากที่สุด ติดอันดับที่ 14 และ 15 ด้วย

เปิดอันดับ เมืองท่องเที่ยว ของโลก ต่างชาติยกให้ กรุงเทพ อันดับ 1

'กรุงเทพ' เมืองท่องเที่ยว อันดับ 1 ของโลก ต่างชาติแห่เช็คอิน!!
‘กรุงเทพ’ เมืองท่องเที่ยว อันดับ 1 ของโลก ต่างชาติแห่เช็คอิน!!

10 อันดับแรก เมืองที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติมากที่สุดในโลก

 1. กรุงเทพ
 2. ปารีส
 3. ลอนดอน
 4. ดูไบ
 5. สิงคโปร์
 6. กัวลาลัมเปอร์
 7. นิวยอร์ก
 8. อิสตันบูล
 9. โตเกียว
 10. อันตัลยา

ขณะที่ อันดับที่ 14 ตกเป็นของ ภูเก็ต และอันดับที่ 15 คือ พัทยา ชลบุรี นั่นเอง

'กรุงเทพ' เมืองท่องเที่ยว อันดับ 1 ของโลก ต่างชาติแห่เช็คอิน!!
‘กรุงเทพ’ เมืองท่องเที่ยว อันดับ 1 ของโลก ต่างชาติแห่เช็คอิน!!

นักท่องเที่ยว เข้าไทยทะลุ 25 ล้านคน

นอกจากนี้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เผยถึงสถิติ ท่องเที่ยว นับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 – 24 กรกฎาคม 2566 ไทยมีรายได้รวม 1,125,072.88 ล้านบาท และมีนักท่องเที่ยวเดินทางเข้าประเทศไทยแล้ว  15,322,175 คน เพิ่มขึ้นร้อยละ 384 เมื่อเทียบกับช่วง 7 เดือนแรกของปี 65

5 อันแรก นักท่องเที่ยวต่างชาติ เข้าไทย

 1. มาเลเซีย
 2. จีน
 3. เกาหลีใต้
 4. อินเดีย
 5. รัสเซีย

อย่างไรก็ตาม The Pew Research Center ของสหรัฐอเมริกา ยังเผยผลสำรวจ “อาหารไทย” ได้รับการโหวตเป็นอาหารยอดฮิตอันดับ 3  อาหารเอเชีย ที่ขายดีในอเมริกา ด้วยสัดส่วนร้อยละ 11

'กรุงเทพ' เมืองท่องเที่ยว อันดับ 1 ของโลก ต่างชาติแห่เช็คอิน!!
‘กรุงเทพ’ เมืองท่องเที่ยว อันดับ 1 ของโลก ต่างชาติแห่เช็คอิน!!

แผนท่องเที่ยว 5 ปี ไทยสู่ เมืองท่องเที่ยว คุณภาพ

ทั้งนี้ รัฐบาลไทย เดินหน้าส่งเสริมเมืองท่องเที่ยวของไทย ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวของทุกกลุ่ม ทุกเพศ ทุกวัย ชูซอฟพาวเวอร์ “อาหารไทย” ด้วยการท่องเที่ยวเชิงอาหาร หรือ Gastronomy Tourism ให้อยู่ในกระแสนิยมทั้งในไทยและต่างประเทศ พุ่งเป้าตามยุทธศาสตร์ชาติ และแผนพัฒนาการท่องเที่ยวแห่งชาติ ฉบับที่ 3 ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566 – 2570) สู่การท่องเที่ยวคุณภาพสูง และให้ไทยเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ยั่งยืนของภูมิภาคอาเซียน ให้สอดคล้องมาตรฐานเมืองท่องเที่ยวของอาเซียน เช่น มาตรฐานโรงแรมสีเขียว (ASEAN Green Hotel Standard) มาตรฐานเมืองท่องเที่ยวสะอาด (ASEAN Clean Tourist City Standard) มีผู้ประกอบการโรงแรมในไทยให้ความสนใจ และผ่านเกณฑ์เบื้องต้นในการขอรับการตรวจประเมินมาตรฐานโรงแรมสีเขียวอาเซียนแล้ว ถึง 27 แห่งทั่วประเทศ

เมืองท่องเที่ยว อย่าง กรุงเทพ ถือว่ากระแสไม่ตกเลย TOPPIC Time ต้องขอนำมาเสนอ เพราะประเทศไทยยิ่งใหญ่ไม่แพ้ชาติใดในโลก ทั้งสถานที่ ท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ และผู้คน ตลอดจนอาหาร ที่ต้องรักษาไว้.

 

error: Content is protected !!