นครธนมินิมาราธอน ครั้งที่ 13 วิ่งด้วยความรัก เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง

นครธนมินิมาราธอน ครั้งที่ 13 วิ่งด้วยความรัก เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง

โรงพยาบาลนครธน จัดงานเดิน-วิ่งมหากุศล นครธนมินิมาราธอน ครั้งที่ 13 “วิ่งด้วยความรัก เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง” เงินรายได้หลังหักค่าใช้จ่ายมอบสมทบทุนให้กับ มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

รศ.ญาณเดช ทองสิมา ประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาลนครธน กล่าวถึงการจัดงานครั้งนี้ว่า ทางโรงพยาบาลนครธน มีความมุ่งหวังในการส่งเสริมสุขภาพของผู้คนในชุมชนให้มีสุขภาพที่ดี เพื่อเป็นสิ่งตอบแทนความไว้วางใจที่ชุมชนโดยรอบมีต่อโรงพยาบาล จึงได้จัดงานเดิน-วิ่ง มหากุศล นครธนมินิมาราธอน ต่อเนื่องมาถึง 12 ครั้ง โดยในแต่ละแต่ละครั้งได้ร่วมสมทุนให้กับมูลนิธิต่างๆมากมายเพื่อเป็นการช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ซึ่งในปีนี้ จะจัดอีกเป็นครั้งที่ 13 ภายใต้แนวคิด “วิ่งด้วยความรัก เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง” เพื่อต้องการรณรงค์ให้คนไทยหันมาดูแลสุขภาพตัวเองด้วยการวิ่ง พร้อมส่งมอบความรัก ความห่วงใย รวมถึงได้เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมสมทบทุนช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งผ่านทาง มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อให้ผู้ป่วยมะเร็งได้มีกำลังใจในการต่อสู้กับโรคร้ายนี้ต่อไป

marathon1

นพ.วิโรจน์ ตระการวิจิตร ผู้อำนวยการสายงานแพทย์ โรงพยาบาลนครธน กล่าวว่า จากข้อมูลสถิติ ปี 2565* โดยสถาบันมะเร็งแห่งชาติ พบว่า ในแต่ละปี ประเทศไทยมีผู้ป่วยมะเร็งรายใหม่กว่า 140,000 คน หรือประมาณ 400 คนต่อวัน อีกทั้งโรคมะเร็งยังเป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับต้นๆ รองจากการเกิดอุบัติเหตุเท่านั้น แสดงให้เห็นว่า โรคมะเร็ง เป็นปัญหาสาธารณสุขที่สำคัญของไทย และมีแนวโน้มอัตราการเกิดโรคเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทางโรงพยายาลนครธนจึงมองหาช่องทางที่จะช่วยเหลือ และสนับสนุนการพัฒนาการรักษาเพื่อผู้ป่วยโรคมะเร็ง โดยการจัดงาน เดิน-วิ่งมหากุศล นครธน มินิมาราธอน ครั้งที่ 13 นี้ขึ้น เพื่อสร้างการรับรู้และตระหนักถึงความสำคัญของโรคมะเร็ง พร้อมร่วมส่งกำลังใจและกำลังทรัพย์ ให้กับผู้ป่วยมะเร็งให้สามารถดำเนินชีวิตต่อไปได้ด้วยดี ผ่านมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

ด้านมูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ มีบทบาทสำคัญในการจัดหาทุนทรัพย์ สนับสนุนการศึกษาค้นคว้า การแพทย์ เทคโนโลยี และการให้บริการรักษาพยาบาลของโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโรคมะเร็ง ที่กำลังเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทย อีกทั้งยังส่งเสริมและช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งที่ขาดโอกาสในการเข้าถึงการรักษา และต้องการกำลังใจ ให้สามารถต่อสู้กับโรคมะเร็งได้อย่างเต็มที่ ตามพระดำรัส “…อยากให้มูลนิธิฯ ระดมทุนไว้ช่วยเหลือผู้ป่วยที่ขาดแคลนและด้อยโอกาสทั่วประเทศ เพื่อให้ได้รับการรักษาที่มีมาตรฐานสากลเช่นเดียวกับคนที่มีฐานะดีและเพื่อช่วยกันสนับสนุนให้ประชาชนของประเทศและสังคมไทย มีสุขภาวะที่ดีและแข็งแรง เป็นกำลังของประเทศต่อไป…”

marathon2

งานเดิน-วิ่ง มหากุศล นครธนมินิมาราธอน ครั้งที่ 13 “วิ่งด้วยความรัก เพื่อผู้ป่วยมะเร็ง” จะจัดขึ้นในวันอาทิตย์ที่ 10 ธันวาคม 2566 ปล่อยตัวเวลา 05.00 น. ณ โรงพยาบาลนครธน สามารถเลือกสมัคร 3 ประเภท ได้แก่ 1) FUN RUN เดินด้วยความห่วงใย ระยะทาง 3 กม. ค่าสมัคร 550 บาท, 2) MINI MARATHON วิ่งด้วยความรัก ระยะทาง 10.5 กม. ค่าสมัคร 700 บาท, 3) VIP ค่าสมัคร 1,500 บาท รับเสื้อวิ่ง 2 ตัว และแก้วเก็บอุณหภูมิร้อน/เย็น สมัครด้วยตัวเองที่ รพ.นครธน ตั้งแต่วันนี้ – 5 ธันวาคม 2566 หรือสมัครทางออนไลน์ที่นี่ ตั้งแต่วันนี้ – 15 พฤศจิกายน 2566

error: Content is protected !!