WHO ยกไทยประเทศต้นแบบ นำร่องจัดกิจกรรม จากการรับมือโควิด หลังติดอันดับ 5 จาก 195 ปท.ทั่วโลก และอันดับ 1 ของเอเชีย มีความมั่นคงด้านสุขภาพ…

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สาธารณสุข กล่าวหลังร่วมกิจกรรมการทบทวนการเตรียมความพร้อม กรณีภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและสุขภาพถ้วนหน้า (นำร่อง) ว่า

ไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีการบริหารจัดการ และรับมือกับสถานการณ์โควิด 19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่มีความมั่นคงด้านสุขภาพเป็นอันดับที่ 5 จาก 195 ประเทศทั่วโลก เป็นประเทศกำลังพัฒนาหนึ่งเดียว ที่อยู่ใน 10 อันดับแรกของโลก และเป็นอันดับ 1 ของเอเชีย ที่มีความพร้อมในการรับมือการระบาดของโรคมากที่สุด

ซึ่งเป็นผลจากการบูรณาการทำงานร่วมกัน มีการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขที่เกิดขึ้นทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ และประชาสังคม ได้แก่ เครือข่ายภาคประชาชน อสม. ที่กระจายอยู่ทั่วประเทศ และภาคธุรกิจเอกชนต่างๆ ผ่าน ศบค. ภายใต้ พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ.2558 ที่เป็นกลไกสำคัญของระบบป้องกันควบคุมโรคในประเทศไทย ขับเคลื่อนกฎหมายการดำเนินงาน ตอบโต้ภาวะฉุกเฉินอย่างมีประสิทธิภาพ จนประเทศไทยก้าวผ่านช่วงวิกฤติมาได้

Dr.Tedros Adhanom Ghebreyesus (ด็อกเตอร์ทีโดรส อัดฮานอม กีบรีเยซุส) ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอนามัยโลก เชิญให้ “ประเทศไทย” เป็นประเทศต้นแบบประเทศที่ 3 นำร่องจัดกิจกรรม การทบทวนการเตรียมความพร้อม กรณีภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและสุขภาพถ้วนหน้า ในการรับมือการระบาดใหญ่ของโรคโควิด 19 เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนประสบการณ์ แนวปฏิบัติที่ดี ข้อเสนอแนะระหว่างประเทศสมาชิกขององค์การอนามัยโลก และไทยเป็นประเทศนำร่องที่จะได้เผยแพร่ประสบการณ์สู่สาธารณะในการประชุมสมัชชาอนามัยโลก 2565 เพื่อเป็นประโยชน์แก่ประเทศสมาชิก และเกิดการพัฒนาเครื่องมือและกลไกใหม่ รองรับวิกฤติด้านสาธารณสุขสำหรับใช้งานทั่วโลกในอนาคต

error: Content is protected !!