เช็กสิทธิผู้ที่จะได้รับ ‘เงินดิจิทัล’ 10,000 บาท ระบุต้องอายุ 16 ปีขึ้น เงินเดือนไม่เกิน 70,000 บาท หรือเงินฝากทุกบัญชีไม่เกิน 500,000 บาท นายกฯ จ่อออกเป็น พ.ร.บ.เงินกู้ ผ่านสภา เข็นพิจารณาต้นปี 67 ก่อนใช้จริงกลางปี 67…

เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน ที่ทำเนียบรัฐบาล นายเศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง แถลงผลสรุปการประชุมคณะกรรมการนโยบายโครงการเติมเงิน 10,000 บาท ผ่าน Digital Wallet หรือ เงินจิดิทัล หลังประเทศไทยต้องกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่จากหลายปัจจัย เนื่องจากสภาพเศรษฐกิจของประเทศไทยในช่วง 10 ปีที่ผ่านมาเติบโตเฉลี่ยเพียง 1.9% รั้งท้ายประเทศในกลุ่มอาเซียน ขณะที่ความเหลื่อมล้ำเรื้อรังยาวนานมากว่า 10 ปี หนี้ครัวเรือนของประเทศไทยอยู่ในระดับที่ 91% ของ GDP นับว่าสูงที่สุดในประวัติการณ์ รวมไปถึงปัจจัยภายนอกที่รุมเร้า อาทิ สภาวะสงครามยูเครนและรัสเซีย การสู้รบในบริเวณอิสราเอลและฉนวนกาซ่า

หลักการ ‘เงินดิจิทัล’ ฟื้นเศรษฐกิจ

– นโยบายกระเป๋าเงินดิจิทัล คือการอัดฉีดเงินเข้าไปในระบบให้เข้าถึงทุกพื้นที่ เพื่อให้เกิดการจับจ่ายใช้สอยหมุนเวียนภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว

– การอัดฉีดครั้งแรกมีระยะเวลา 6 เดือน เพื่อให้เงินมีการหมุนเวียน

– สามารถใช้จับจ่ายเงินดิจิทัลต่อได้จนถึงเดือนเมษายน ปี 2570

“เงินดิจิทัลวอลเล็ตก้อนนี้ ไม่ได้มาจากการเสกเงิน สร้างเงิน พิมพ์เงิน หรือออกเหรียญผ่าน Initial Coin Offering แต่อย่างใด พูดให้ชัดๆว่า ไม่ได้มีการเขียนโปรแกรมสร้างเงินเหมือน Cryptocurrency ต่างๆ และไม่ได้เป็นการนำเงินไปซื้อเหรียญมาแจก และนำไปเทรด แลกเปลี่ยน โอนให้กันและกัน เก็งกำไรไม่ได้ ไม่มีการนำไปเทรดบน Exchange ทั้งหลายตลาดหลักทรัพย์ ตลาด crypto ใดๆ ทั้งสิ้น เงินตัวนี้จะมีที่มาจากเงินบาท และมีมูลค่าเป็นเงินบาท ที่มีเงื่อนไขในการใช้งาน เพื่อให้เกิดการหมุนเวียนทางเศรษฐกิจสูงกว่าอัดฉีดที่ผ่านมา เพราะฉะนั้นเงิน 1 บาทในโครงการนี้ ก็คือ 1 บาทในกระเป๋าเงินของทุกท่าน ที่สามารถใช้จ่ายได้ โครงการนี้ต้องมีการลงทะเบียนรับสิทธิ ทั้งร้านค้าและยืนยันรับสิทธิโดยประชาชน” นายเศรษฐา ระบุ

เงื่อนไขการจับจ่ายใช้สอย ‘เงินดิจิทัล’

– จะใช้ซื้อสินค้า อาหาร เครื่องดื่ม สินค้าอุปโภค บริโภคได้เท่านั้น

– ไม่สามารถใช้กับ ‘บริการ’ ได้

– ไม่สามารถใช้ซื้อสินค้าออนไลน์ได้

– ไม่สามารถซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ผลิตภัณฑ์ยาสูบ กัญชา กระท่อม พืชกระท่อม และผลิตภัณฑ์จากกัญชาและพืชกระท่อม

– ไม่สามารถนำไปซื้อบัตรกำนัล บัตรเงินสด ทองคำ เพชร พลอย อัญมณีได้

– ไม่สามารถนำไปชำระหนี้ได้

– ไม่สามารถจ่ายค่าเรียน ค่าเทอมได้

– ไม่สามารถนำไปจ่ายค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าโทรศัพท์ น้ำมันเชื้อเพลิงและก๊าซธรรมชาติได้

– แลกเป็นเงินสดไม่ได้ แลกเปลี่ยนในตลาดต่างๆ ไม่ได้

– ใช้ได้กับร้านค้าที่อยู่ในอำเภอเดียวกับบัตรประชาชนเท่านั้น

– สามารถใช้ซื้อสินค้าได้ทุกร้านค้า ไม่ได้จำกัดแต่ร้านที่อยู่ในระบบภาษี ไม่จำเป็นต้องจด VAT แต่ต้องมีการลงทะเบียนรับสิทธิ และร้านค้าที่จะขึ้นเงินได้ ต้องอยู่ในระบบภาษีเท่านั้น

หลักเกณฑ์รับ ‘เงินดิจิทัล’

‘เงินดิจิทัล’ มีการปรับหลักเกณฑ์ของผู้ได้รับสิทธิ

– ประชาชนอายุ 16 ปีขึ้นไป

– มีเงินเดือนต่ำกว่า 70,000 บาท

– มีเงินในบัญชีรวมกันน้อยกว่า 500,000 บาท

คิดเป็นจำนวนประชากรผู้ได้รับจำนวน 50,000,000 คน ตามคำแนะนำของธนาคารแห่งประเทศไทยและสภาพัฒน์ เนื่องจากข้อมูลของหลายโครงการในอดีตแสดงให้เห็นว่า คนกลุ่มรายได้ดังกล่าว มีแนวโน้มที่จะก่อให้เกิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจมากกว่าอีกกลุ่มอย่างมีนัยยะสำคัญ

“ขอย้ำว่า โครงการจะไม่ทำให้เกิดเงินเฟ้อตามที่หลายฝ่ายกังวล เพราะสถานการณ์เงินเฟ้อในปัจจุบันของไทย อยู่ในสภาวะที่ต่ำอยู่แล้ว”

เปิดแหล่งที่มา ‘เงินดิจิทัล’

– เงินดิจิทัลจะออก พ.ร.บ.เป็นวงเงิน 500,000 ล้านบาท มีความโปร่งใส ภายใต้การตรวจสอบถ่วงดุลในระบบรัฐสภา

– ยึดตามมาตรา 53 พ.ร.บ.วินัยการเงินการคลังของรัฐ พ.ศ. 2561

– มีกรอบการกู้เงิน ระยะเวลาในการกู้เงิน แผนงานหรือโครงการที่ใช้จ่ายเงินกู้ วงเงินที่อนุญาตให้ใช้จ่ายเงินกู้ และหน่วยงานของรัฐ เป็นผู้รับผิดชอบการดำเนินแผนงาน

– โครงการ Digital Wallet ให้ชอบด้วยรัฐธรรมนูญและกฎหมาย จะทำการกู้เงินก็ต่อเมื่อ มีการนำเงินไปใช้และนำมาขึ้นเป็นเงินสด

– เงินดิจิทัลทำให้เงินในระบบทั้งหมดใหญ่ขึ้นกว่า 500,000 ล้าน จะหมุนเวียนและกระตุ้นเศรษฐกิจได้อย่างมีนัยยะ ผสมกับงบประมาณ 100,000 ล้านบาท ใช้ในการดำเนินโครงการทั้งหมด

– การใช้เงินคืน รัฐบาลจะมีแผนจัดสรรเงินงบประมาณมาเพื่อจ่ายคืนเงินส่วนที่เป็นเงินกู้ตลอดระยะเวลา 4 ปี

เข็นอีก 2 นโยบาย กระตุ้นเศรษฐกิจพ่วง ‘เงินดิจิทัล’

– นโยบาย e-refund เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายร้านค้าออนไลน์

– กองทุนเพิ่มขีดความสามารถ ต่อยอดอุตสาหกรรมใหม่ๆ ของประเทศ เช่น ยานยนต์สมัยใหม่ อุตสาหกรรมดิจิทัล การเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ การพัฒนาบุคลากรและการศึกษา เป็นต้น

“นโยบาย เงินดิจิทัล หรือ Digital Wallet ไม่ใช่การสงเคราะห์ประชาชนผู้ยากไร้ แต่เป็นการเติมเงินลงไปในระบบเศรษฐกิจผ่านสิทธิการใช้จ่าย เพื่อให้ประชาชนมีบทบาทร่วมกับรัฐบาล (Partnership) ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจ ผ่านสิทธิการใช้จ่าย 10,000 บาท” นายกฯ กล่าวสรุป

error: Content is protected !!