‘แบงก์ชาติ’ ประกาศห้ามระบบ โมบายแบงก์กิ้ง ของทุกธนาคารล่มเกิน 8 ชั่วโมง ภายใน 1 ปี ต้องพัฒนารับอนาคต โทษแรง หากละเลยเจอปรับสูงสุด 500,000 บาทต่อครั้ง หรือ 5,000 บาทต่อวัน

นายภิญโญ ตรีเพชราภรณ์ ผู้อำนวยการฝ่ายกำกับและตรวจสอบความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ธนาคารแห่งประเทศไทย หรือ ธปท. เปิดเผยว่า ภายในเดือนพฤศจิกายนนี้ แบงก์ชาติจะมีการออกแก้ไขประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์การกำกับดูแลความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของสถาบันการเงินและสถาบันการเงินเฉพาะกิจ โดยได้ระบุถึงบทลงโทษหากระบบโมบายแบงก์กิ้งขัดข้องนานเกินที่กำหนด

ลงโทษแรง หากละเลยปล่อยโมบายแบงก์กิ้งล่มไม่หยุด

– กำหนดว่าระบบ โมบายแบงก์กิ้ง ของธนาคารจะขัดข้อง หรือล่มได้ไม่เกิน 8 ชั่วโมงภายใน 1 ปี คือการล่มต้องหยุดชะงัก

– หากล่มระบบ โมบายแบงก์กิ้ง นานเกิน 8 ชั่วโมงต่อปี จะมีบทลงโทษตามระดับความรุนแรง

– เริ่มจากตักเตือน สั่งให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไข

– โทษสูงสุดคือโทษปรับสูงสุด 500,000 บาทต่อครั้ง

– หากไม่ดำเนินการแก้ไขจะปรับเพิ่ม 5,000 บาทต่อวัน

เร่งทุกแบงก์ ต้องพัฒนาระบบโมบายแบงก์กิ้งรับอนาคต

สถิติระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของธนาคารพาณิชย์ขัดข้อง เมื่อตรวจดูจากข้อมูลพบว่า ธนาคารพาณิชย์แต่ละแห่ง มีอัตราการขัดข้อง หรือระบบ โมบายแบงก์กิ้ง ล่มลดน้อยลงเป็นจำนวนมาก เชื่อว่า การปรับปรุงประกาศการกำกับความเสี่ยงด้านไอทีนั้น จะช่วยให้ธนาคารเร่งพัฒนาระบบและการขัดข้องของโมบายแบงก์กิ้งลดน้อยลงกว่าเดิม

error: Content is protected !!