พลังงานพุ่ง ทำเงินเฟ้อ เม.ย.ทะลุ 4.65% สินค้าขึ้นราคา 297 รายการ

พลังงานพุ่ง ทำเงินเฟ้อ เม.ย.ทะลุ 4.65% สินค้าขึ้นราคา 297 รายการ

เลิกตึงน้ำมันดีเซล ทำอัตราเงินเฟ้อเดือน เม.ย.ขยายตัว 4.65% เหตุผลพ่วงสงครามรัสเซีย-ยูเครน ทำราคาพลังงานพุ่ง พบสินค้าขึ้นราคาในเดือนนี้ 279 รายการ…

นายรณรงค์ พูลพิพัฒน์ ผอ.สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า (สนค.) กระทรวงพาณิชย์ เผยสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการเดือน เม.ย. อัตราเงินเฟ้อทั่วไปยังอยู่ระดับสูงกว่าช่วงเดียวกันของปีก่อน ขยายตัวอยู่ที่ 4.65%  สาเหตุมาจากราคา “พลังงาน” สูงขึ้น (สินค้ากลุ่มพลังงานเพิ่มขึ้น 32.43% โดยเฉพาะน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้น 21.07%, สินค้ากลุ่มอาหารสดเพิ่มขึ้น 4.83%)

ทั้งนี้ เดือน เม.ย. มี “ราคาสินค้า” ปรับเพิ่มขึ้น เมื่อเทียบกับปีก่อน 279 รายการ (น้ำมันเชื้อเพลิง, เนื้อสุกร, ข้าวราดแกง, ค่ากระแสไฟฟ้า) มีสินค้าที่ราคาปรับลดลง 92 รายการ (ข้าวสารเหนียว, ข้าวสารเจ้า, ค่าเช่าบ้าน) สินค้าที่ราคาไม่เปลี่ยนแปลงมี 59 รายการ (ค่าโดยสารรถไฟ, เครื่องแบบนักเรียน และค่าภาษีรถยนต์ประจำปี)

“อัตราเงินเฟ้อพื้นฐาน (Core CPI) เม.ย. 2565 ขยายตัว 2% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อน สาเหตุจากราคาเครื่องประกอบอาหารที่เพิ่มขึ้น ขณะที่สาเหตุที่อัตราเงินเฟ้อทั่วไป เดือน เม.ย.ยังขยายตัวต่อเนื่อง เป็นผลมาจากมาตรการคว่ำบาตรของสหรัฐ และชาติพันธมิตรต่อรัสเซีย ทำราคาพลังงาน วัตถุดิบ เกษตร-อุตสาหกรรม-ค่าขนส่งทั่วโลกราคาปรับเพิ่มขึ้น” ผอ.สนค.ระบุ

ส่วนแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อทั่วไป เดือน พ.ค. 2565 ยังมีความเป็นไปได้ว่าอัตราเงินเฟ้อจะขยายตัวต่อเนื่อง จากการที่รัฐบาลลดการอุดหนุนราคาน้ำมันดีเซล ทั้งนี้ คาดการณ์ว่าแนวโน้มอัตราเงินเฟ้อของไทยในปีนี้ จะเคลื่อนไหวในกรอบร้อยละ 4 – 5 เป็นระดับที่เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน

error: Content is protected !!