รมว.แรงงานย้ำ เร่งพิจารณาปรับค่าแรงขั้นต่ำ คาดสรุปชัด กันยายนนี้ หลังไม่ได้ปรับมา 2 ปี…

นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เผยความคืบหน้าการปรับขึ้นอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ว่า ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอน ที่คณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำจังหวัด และคณะอนุกรรมการพิจารณาอัตราค่าจ้างขั้นต่ำกรุงเทพมหานคร กำลังพิจารณาหาข้อสรุปในแต่ละพื้นที่ เพื่อรวบรวมเสนอเข้ามาส่วนกลางให้แล้วเสร็จ ในเดือนกรกฎาคม 2565 นี้ จากนั้นคณะกรรมการค่าจ้างจะพิจารณาข้อมูลทั้งหมด ให้แล้วเสร็จภายในเดือนกันยายน 2565

“การปรับขึ้นค่าจ้างขั้นต่ำ ไม่สามารถปรับขึ้นเท่ากันทุกจังหวัดได้ รัฐบาลเล็งเห็นถึงความเดือดร้อนของประชาชนและผู้ใช้แรงงาน แต่การพิจารณาจะต้องประมวลผลในภาพรวมทั้งเศรษฐกิจ เงินเฟ้อ ค่าครองชีพของแต่ละจังหวัด เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบ และได้รับความเป็นธรรมทุกฝ่าย” รมว.แรงงาน ระบุ

สำหรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน อยู่ระหว่าง 313-336 บาท แตกต่างไปตามพื้นที่เศรษฐกิจ ใช้มาตั้งแต่ปี 2563 เป็นเวลา 2 ปี โดยยังไม่ได้มีการพิจารณาปรับค่าจ้างขั้นต่ำให้กับผู้ใช้แรงงานทั่วประเทศ หลังจากมีสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19.

error: Content is protected !!