ปรับขึ้นราคา ไข่ไก่ หน้าฟาร์ม พื้นที่ 5 จว. แผงละ 3 บาท!!

ปรับขึ้นราคา ไข่ไก่ หน้าฟาร์ม พื้นที่ 5 จว. แผงละ 3 บาท!!

5 จังหวัดปรับขึ้นราคา ไข่ไก่ พรุ่งนี้!! (22 เม.ย.65) ไข่คละหน้าฟาร์มอีก 10 สตางค์/ฟอง เป็น 3.50 บาท (จาก 3.40) ขึ้นแผงละ 3 บาท…

สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่แปดริ้ว จำกัด สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่สุพรรณบุรี จำกัด สหกรณ์ผู้เลี้ยงไก่ไข่ชลบุรี จำกัด และชมรมผู้เลี้ยงไก่ไข่จังหวัดเชียงใหม่ลำพูน ประกาศปรับราคาแนะนำไข่ไก่คละ ณ หน้าฟาร์มเกษตรกร ขึ้นอีกฟองละ 10 สตางค์ คือ ปรับจาก 3.40 บาท/ฟอง (24 มี.ค.65) เป็น 3.50 บาท/ฟอง มีผลตั้งแต่พรุ่งนี้ ( 22 เม.ย. 65)  เนื่องจากต้นทุนวัตถุดิบอาหารสัตว์มีราคาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ก่อนหน้านี้ สมาคมผู้ผลิตผู้ค้าและส่งออกไข่ไก่ ได้มีประกาศปรับขึ้นราคาไข่ไก่คละหน้าฟาร์ม จากปัจจุบัน ฟองละ 3.30 บาท เป็น 3.40 บาท มีผลบังคับใช้วันที่ 24 มีนาคม 2565 จากต้นทุนอาหารสัตว์ปรับสูงขึ้น แต่ทางกรมการค้าภายในขอความร่วมมือให้ตรึงไว้ที่ 3.20 บาท

error: Content is protected !!