ทักษิณ กลับไทย 'วิษณุ' แจงขออภัยโทษได้ กางขั้นตอนรับตัว

ทักษิณ กลับไทย 'วิษณุ' แจงขออภัยโทษได้ กางขั้นตอนรับตัว

“วิษณุ” แจงขั้นตอนรับตัว ทักษิณ กลับไทย เพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ระบุขออภัยโทษได้ตั้งแต่วันแรก ชี้คุกมีห้องพิเศษ

เมื่อวันที่ 27 ก.ค. 2566 มีรายงานว่า นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ฝ่ายกฎหมาย ในฐานะรักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม เผยขั้นตอนการรับตัว นายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายกรัฐมนตรี เมื่อเดินทางกลับเข้าประเทศไทย เพื่อเข้าสู่กระบวนการยุติธรรม ว่า เป็นเรื่องของกรมราชทัณฑ์ ที่ดูความพร้อมและเตรียมการ

ทักษิณ กลับไทย กับสิทธิขออภัยโทษ

สำหรับการขอพระราชทานอภัยโทษ ทักษิณ กลับไทย ถือเป็นสิทธิของผู้ต้องขังทุกคน โดยมีเงื่อนไขว่า ต้องอยู่ระหว่างการลงโทษ เมื่อรับโทษแล้ว ก็สามารถยื่นเรื่องได้ตั้งแต่วันที่รับโทษ ส่วนขั้นตอนเมื่อกลับมาและเข้าสู่ระบบแล้ว พร้อมที่จะเขียนฎีกา แต่หากยื่นไปแล้ว ไม่มีการโปรดเกล้าฯ จะไม่สามารถยืนอีกได้ภายใน 2 ปี โดยขั้นตอนหลังจากที่นายทักษิณ เดินทางเข้าประเทศไทย จะเดินทางไปศาลเพื่อรับหมายขัง แต่ไม่ต้องฟังรอคำพิพากษา เนื่องจากศาลได้ตัดสินไปแล้ว ฎีกาถือว่าจบไปแล้ว

มีคุกพิเศษ รับ ทักษิณ กลับไทย

ส่วนที่ นายทักษิณ อายุ 74 ปี จะมีสิทธิพิเศษมากกว่านักโทษทั่วไปหรือไม่นั้น นายวิษณุ ยอมรับว่ามี หนึ่งเป็นกลุ่มที่มีอายุ 70 ปีขึ้นไป สองเป็นกลุ่มผู้ที่ป่วยจะมีสิทธิพิเศษอะไรบางอย่าง ตรงนี้เสมอกันหมด ส่วนการเข้ารักษาตัวโรงพยาบาลกรมราชทัณฑ์ อายุ 20 ปี ก็สามารถเข้าไปรักษาตัวได้

“ภายในเรือนจำมีห้องพิเศษ แต่ทุกอย่างก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทางกรมราชทัณฑ์ แต่กรณี ทักษิณ กลับไทย ไม่เข้าข่ายที่อนุญาตให้คุมตัวนอกเรือนจำ พร้อมยืนยันว่า…อย่างไรก็ต้องเข้าเรือนจำ ซึ่งภายในเรือนจำมีห้องพิเศษสำหรับขังเดี่ยว แต่ไม่ขอยืนยันว่า มีเครื่องปรับอากาศหรือไม่” รองนายกรัฐมนตรี ระบุ

กางขั้นตอน กรมราชทัณฑ์พร้อมรับ ทักษิณ กลับไทย

– เบื้องต้นคาดเมื่อเดินทางกลับเข้าประเทศไทย ลงที่สนามบินดอนเมือง

– ขั้นตอนแรกจะเป็นในส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจตรวจคนเข้าเมือง (ตม.) ที่จะรับตัวและทำบันทึกการจับกุมต่างๆ ตามขั้นตอน

– รอดูว่าจะมีคำสั่ง หรือหมายศาลคดีใดแจ้งมายังกรมราชทัณฑ์เพิ่มเติม เพื่อนำตัวเดินทางไปยังเขตพื้นที่ของศาลนั้นๆ

– เมื่อคุณทักษิณเข้าสู่ขั้นตอนของศาลเสร็จสิ้น หากเป็นคดีที่เกิดขึ้นในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ราชทัณฑ์จะควบคุมตัวมายังเรือนจำพิเศษกรุงเทพฯ

– กระบวนการจำแนกคัดกรองผู้ต้องขัง ตรวจสอบประวัติ ทำทะเบียนประวัติ

“ทักษิณถือเป็นผู้ต้องขังสูงอายุ หากเจ้าตัวมีโรคประจำตัวที่จะต้องเข้ารับการรักษาต่อเนื่อง ราชทัณฑ์จะมีแพทย์ประจำเรือนจำฯ ที่จะเป็นผู้ใช้ดุลพินิจในการจำแนกผู้ต้องขัง โดยจะนำตัวไปยังห้องกักโรคของทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ ทำการกักโรคเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโควิด-19 ประมาณ 10 วัน ถัดไปจึงเข้าสู่กระบวนการรักษาโรค ย้ายไปยังหอผู้ป่วย”

 

 

 

error: Content is protected !!