เปิดจองฉีด วัคซีนแอสตราเซนเนก้า เข็มที่ 1 สำหรับคนอายุ 18 ปีขึ้นไป ทางโทรศัพท์จำนวน 2,100 คน เริ่มฉีดระหว่างวันที่ 23 – 24 ..นี้…

หน่วยความร่วมมือบริการฉีดวัคซีนโควิด-19 กรุงเทพมหานครหอการค้าไทย ไทยพีบีเอสธนบุรี เฮลท์แคร์กรุ๊ป ขอเชิญผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย จองคิวฉีดวัคซีนแอสตราเซนเนกา (เข็มที่ 1) ในวันอาทิตย์ที่ 22 สิงหาคมนี้ ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.00 . หรือจนกว่าจะเต็มจำนวน

ทั้งนี้ จะเปิดสายให้จองคิวทางโทรศัพท์ ได้ที่หมายเลข 02-790-2855 (40 คู่สายรวมทั้งสิ้น 2,100 คน ซึ่งเริ่มฉีดระหว่างวันที่ 23 – 24 ..นี้ ณ ไทยพีบีเอส ถ.วิภาวดีรังสิต กทม.

เงื่อนไข :
1.
ต้องเป็นผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป สัญชาติไทย
2.
สงวนสิทธิ์การโทรลงทะเบียน 1 ครั้ง แจ้งชื่อได้ไม่เกิน 2 ท่าน
3.
ทีมงานขอสงวนสิทธิ์ให้สำหรับผู้ที่ลงทะเบียนไว้เท่านั้น ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงชื่อภายหลังได้ทุกกรณี
4.
ในวันที่นัดหมาย ให้มาก่อนเวลานัด 30 นาที เพื่อลดความแออัด
และให้นำบัตรประชาชนตัวจริงมาด้วย

error: Content is protected !!