“คลัสเตอร์ใหม่” 4 สิงหาคม 2564
สถานการณ์โควิด-19 ล่าสุดยังคงระบาดต่อเนื่อง TOPPIC Time ขออัพเดทกลุ่ม “คลัสเตอร์ใหม่” หรือผู้ติดเชื้อ ประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2564

อัพเดท “คลัสเตอร์ใหม่” ประจำวันที่ 4 สิงหาคม 2564

จ.ชลบุรี
อ.ศรีราชา บริษัทยานยนต์ ผู้ติดเชื้อ 25 ราย
อ.เมืองชลบุรี บริษัทข้อต่อโลหะ ผู้ติดเชื้อ 11 ราย
จ.สมุทรสาคร
อ.เมืองสมุทรสาคร บริษัทลวด ผู้ติดเชื้อ 11 ราย
อ.กระทุ่มแบน บริษัทเครื่องใช้ไฟฟ้า ผู้ติดเชื้อ 53 ราย
จ.สระแก้ว
อ.อรัญประเทศ ตลาดอินโดจีน ผู้ติดเชื้อ 35 ราย และตลาดรัตนธรรม ผู้ติดเชื้อ 44 ราย
จ.ปทุมธานี
อ.คลองหลวง บริษัทกระสอบ ผู้ติดเชื้อ 25 ราย
error: Content is protected !!