มีวลีที่ว่า ‘คนที่ไม่เคยกระทำผิด คือคนที่ไม่เคยทำอะไรเลย’ จึงไม่ใช่เรื่องแปลกของชีวิตที่คนอาจจะทำผิด หรือพลาดพลั้งได้ในชีวิต จะด้วยความจำใจ จำเป็น หรือตกกระไดพลอยโจน ซึ่งน่าเห็นใจและน่าให้โอกาสมากกว่าซ้ำเติม เพื่อให้กลับมามีที่ยืนในสังคม  และกลับมาใช้ชีวิตใหม่ จากจุดมุ่งหมายดังกล่าว จึงมีการสังคายนารายชื่อผู้กระทำผิดกันใหม่ เพื่อให้เป็นปัจจุบัน

TOPPIC Time มีรายงานล่าสุดของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ในการปรับแก้ข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากร เพื่อนำชื่อผู้บริสุทธิ์ที่ถูกศาลยกฟ้อง หรือมีความผิดน้อย ออกจากทะเบียนประวัติอาชญากร จำนวนล่าสุด ดังนี้

ลบประวัติอาชญากรในสารบบใหม่

  • ปรับปรุงข้อมูลบุคคลที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนประวัติอาชญากร เหลือเพียง 3,708,359 ราย (คดียังไม่ถึงที่สุด) จากทั้งหมด 13,079,324 ราย
  • ประชาชนที่ถูกลบรายชื่อ ออกจากทะเบียนประวัติอาชญากรไปแล้วกว่า 9 ล้านคน
  • แจ้งคืนสิทธิ์ให้ประชาชนได้รับทราบไปแล้วกว่า 600,000 คน
  • จัดทำเว็บไซต์ เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าไปตรวจสอบทะเบียนประวัติอาชญากรของตัวเองได้ คาดจะสามารถเปิดให้บริการได้สิ้นเดือนนี้

ปรับระเบียบจัดเก็บประวัติบุคคลออกเป็น 3 ทะเบียน ได้แก่

  1. ทะเบียนประวัติผู้ต้องหา คือข้อมูลบุคคลที่ถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดอาญา แต่ยังมิได้ถูกฟ้องต่อศาล หรือฟ้องต่อศาลแต่คดียังไม่ถึงที่สุด ห้ามเปิดเผย เว้นแต่ใช้เพื่องานสืบสวนสอบสวน งานสำนักพระราชวัง งานสมัครเข้ารับราชการ
  2. ทะเบียนประวัติผู้กระทำความผิดที่มิใช่อาชญากร คือ ข้อมูลบุคคลที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้ กระทำความผิด โดยศาลลงโทษ จำคุกไม่เกิน 1 เดือน หรือรอการลงโทษ หรือมีเพียงโทษปรับ หรือ กักขัง รวมถึงกระทำผิดโดยประมาท ห้ามเปิดเผยทั่วไปเว้นแต่ใช้เพื่อ งานสืบสวนสอบสวน งานขออนุญาตตามที่กฎหมายกำหนด
  3. ทะเบียนประวัติอาชญากร คือ ข้อมูลบุคคลที่ศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดว่าได้กระทำความผิด โดยศาล ลงโทษ จำคุกเกินกว่า 1 เดือนขึ้นไป โดยไม่รอการลงโทษ ยกเว้นการกระทำผิดโดยประมาท รวมถึงกำหนดหลักเกณฑ์ในการลบหรือถอนประวัติอาชญากรของบุคคลที่ถูกบันทึกไว้ในประวัติอาชญากร ให้สอดคล้องกับหลักสิทธิมนุษยชนอีกด้วย

สังคยานารายชื่อรอบใหม่ ใช้เวลา 18 เดือน

การดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลทะเบียนประวัติอาชญากร ดำเนินการมาตั้งแต่ ปี 2564 ใช้เวลากว่า 18 เดือน ล่าสุด สำนักงานตำรวจแห่งชาติได้ประกาศใช้ ระเบียบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ว่าด้วยประมวล ระเบียบการตำรวจไม่เกี่ยวกับคดี ลักษณะที่ 32 การพิมพ์ลายนิ้วมือ พ.ศ. 2566 เมื่อวันที่ 27 เม.ย.2566 ปัจจุบัน ระเบียบฉบับนี้มีผลบังคับใช้แล้ว เมื่อวันที่ 27 พ.ค.2566

ทั้งนี้ หน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนมีความต้องการบุคคลที่ปราศจากประวัติอาชญากรเข้าทำงานในองค์กร บริษัท จึงมีการกำหนดหลักเกณฑ์ในการตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆ ประชาชนต้องการแสดงผลการตรวจสอบประวัติอาชญากรรมประกอบในการสมัครงานด้วย เมื่อมีการแก้ไขรายชื่อใหม่ในระบบ จึงเป็นโอกาสดีที่เปิดให้ประชาชนที่พลาดพลั้ง ได้กลับมามีโอกาสได้ใช้ชีวิตใหม่ ถือเป็นการสร้างกุศลอย่างแรง!!

error: Content is protected !!