คลังเลือดวิกฤต ชวนบริจาคโลหิตเร่งด่วน!

คลังเลือดวิกฤต ชวนบริจาคโลหิตเร่งด่วน!

คลังโลหิตวิกฤตหนัก ขาดแคลนกว่า 5 เดือนติดต่อ เชิญคนไทยร่วม บริจาคเลือด อย่างเร่งด่วน หลังกระทบผู้ป่วยเลื่อนผ่าตัด อุบัติเหตุฉุกเฉิน ไร้เลือดสำรอง…

รศ.พญ.ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผอ.ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กล่าวว่า นับตั้งแต่เกิดการระบาดของโรคโควิด 19 การบริจาคโลหิตทั่วประเทศลดลงอย่างมาก วิกฤติในครั้งนี้รุนแรงกว่าในรอบปีที่ผ่านมา จากสถิติต้องมีโลหิตรักษาผู้ป่วยเดือนละ 200,000 ยูนิต เฉพาะเดือน ก.ค.ได้รับโลหิตบริจาคเพียง 149,384 ยูนิต และขาดแคลนสะสมยาวนานมากกว่า 5 เดือน รพ.ต่างๆ ทั่วประเทศ กว่า 340 แห่ง มีการเบิกโลหิตเฉลี่ยวันละ 8,000 ยูนิต แต่สามารถจ่ายโลหิตให้ได้เฉลี่ย 2,300 ยูนิตต่อวัน หรือร้อยละ 28 สถานการณ์ขาดแคลนโลหิตนี้จะส่งผลอันตรายแก่ชีวิตได้

“ผู้ป่วยโรคเลือดที่จำเป็นต้องรับโลหิตครั้งละ 1-2 ยูนิต ทุก 3-4 สัปดาห์ หากไม่ได้รับโลหิตผู้ป่วยจะมีภาวะซีดอ่อนเพลีย มีปัญหาในการดำรงชีวิต /ผู้ป่วยผ่าตัด ผู้ป่วยมะเร็ง ที่จะต้องถูกชะลอการรักษาออกไปอย่างไม่มีกำหนดและผู้ป่วยอุบัติเหตุ ที่จำเป็นต้องใช้โลหิตในการผ่าตัดอย่างเร่งด่วนมีเกือบทุกวัน และเป็นกลุ่มผู้ป่วยที่ต้องการโลหิตจำนวนมาก และต้องยอมรับว่าจากสถานการณ์โควิด ส่งผลให้คนมาบริจาคโลหิตลดน้อยลงอย่างชัดเจน แต่ว่าการใช้โลหิตในการรักษาพยาบาลยังคงมีอย่างต่อเนื่องทุกวัน จนเกิดภาวะขาดแคลนเลือดทั่วประเทศ” ผอ.ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ

จึงขอเชิญชวนประชาชนผู้ที่มีสุขภาพดี หรือผู้ที่ครบกำหนดบริจาคโลหิต 3 เดือนแล้ว สามารถมาบริจาคเลือดอย่างเร่งด่วน เพื่อช่วยผู้ป่วยทั่วประเทศ สามารถบริจาคได้ ณ โรงพยาบาลประจำจังหวัดทั่วประเทศ.

error: Content is protected !!