มาแล้ว! วัคซีนโควิด แบบพ่นจมูก

มาแล้ว! วัคซีนโควิด แบบพ่นจมูก

ไทยสุดเจ๋ง พัฒนา “วัคซีนโควิด แบบพ่นจมูก” โดยไม่ต้องฉีดเข้ากล้ามเนื้อ คาดได้ใช้ในปี 2565…
ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ (BIOTEC) ได้พัฒนาวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 แบบพ่นจมูก ชนิด Adenovirus-based และ Influenza-based ผ่านการทดสอบการกระตุ้นภูมิคุ้มกันในหนูทดลองเรียบร้อยแล้ว พบว่า สร้างภูมิคุ้มกันได้สูง ไม่ต่างจากการฉีดเข้ากล้ามเนื้อแขน
จุดเด่นของวัคซีนแบบพ่นจมูก คือ การสร้างภูมิคุ้มกันแบบ IgA ในเยื่อเมือกของทางเดินหายใจ ทางเดินอาหาร ฯลฯ ซึ่งสามารถรับมือกับเชื้อโควิดได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยจะนำไปทดสอบทางคลินิกกับอาสาสมัครต่อไป
อย่างไรก็ตาม คาดว่า “วัคซีนแบบพ่นจมูก” นี้ จะสามารถใช้ได้ในกลางปี 2565.
error: Content is protected !!