ฝึก ‘สุนัข’ พันธุ์ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์ 6 ตัว ดมกลิ่นตรวจโควิด19 แทนเครื่องวัดอุณหภูมิ ครั้งแรกในไทย!! พบแม่นยำเกือบ 95% ในผู้ติดเชื้อที่ไม่แสดงอาการ!!

นายจุติ ไกรฤกษ์ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เตรียมส่งอาสาสมัคร (อพม.) เข้าร่วมโครงการตรวจคัดกรองโรคโควิด-19 โดยใช้ ‘สุนัขดมกลิ่น’ ที่อบรมโดยคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พบมีความแม่นยำในการตรวจหาเชื้ออยู่ในระดับสูง และปลอดภัย ตั้งเป้าอบรม อพม.ให้ครบทุกเขต กทม. อย่างน้อยเขตละ 2 คน รวม 100 คน เพื่อเป็นกลไกตรวจคัดกรองผู้ป่วยโควิด-19 โดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียง ที่ไม่สามารถออกมาตรวจนอกชุมชนได้

ด้าน ศ.สพ.ญ.ดร.เกวลี ฉัตรดรงค์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาฯ เผยว่า ศักยภาพของ ‘สุนัข’ สามารถดมกลิ่นดีกว่าคนถึง 50 เท่า มาใช้ในการดม ‘กลิ่นเหงื่อ’ ของผู้ติดเชื้อโควิด-19 ยืนยันได้ว่า ไม่มีการเจือปนของเชื้อไวรัส โดยนำสำลีและถุงเท้ามาใส่กระป๋องเพื่อให้สุนัขดมกลิ่น เมื่อสุนัขได้กลิ่น ก็จะนั่งลงเพื่อบอกว่า…คนๆ นั้นติดเชื้อโควิด-19

ทั้งนี้ จากการฝึกสุนัขพันธุ์ลาบราดอร์ รีทรีฟเวอร์ จำนวน 6 ตัว มีความแม่นยำในการพบผู้ติดเชื้อ แต่ไม่แสดงอาการ สูงถึง 94.8% นับเป็นต้นแบบในการฝึกสุนัขเพื่องานทางการแพทย์ชุดแรก และถือเป็นความสำเร็จครั้งแรกในไทย เพื่อเสริมปฏิบัติการคัดกรองปกติ ซึ่งการตรวจคัดกรองผู้ติดเชื้อด้วยอุปกรณ์วัดอุณหภูมิแบบต่างๆ จะได้ผลสำหรับผู้ที่ติดเชื้อและแสดงอาการแล้วเท่านั้น

ส่วนผู้ที่ติดเชื้อแต่ยังไม่แสดงอาการ เครื่องมือเหล่านี้ยังไม่สามารถตรวจพบได้ แต่สุนัขที่ได้รับการฝึกฝน สามารถทำสิ่งนี้ได้

error: Content is protected !!