Walk In ฉีดวัคซีนโควิด-19 ที่สถานีกลางบางซื่อ เริ่ม 24 -31 พ.ค. ฉีดผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะ บุคลากรด่านหน้า ส่วน 1 มิ.ย. คิวของประชาชนทั่วไป เพียงยื่นบัตรประชาชนและรอรับบัตรคิว

นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม เปิดเผยว่า จากการหารือร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ถึงการใช้พื้นที่ภายในสถานีกลางบางซื่อ เป็นสถานที่ฉีดวัคซีนโควิด-19 แบบ Walk in ให้กับประชาชน บุคคลากรด่านหน้า และผู้ให้บริการในระบบขนส่งสาธารณะทุกประเภท ในเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล

เบื้องต้นระหว่างวันที่ 24-31 พฤษภาคมนี้ จะเริ่มฉีดวัคซีนให้กับผู้ให้บริการด่านหน้าในระบบขนส่งมวลชนทุกประเภทในสังกัดกระทรวงคมนาคมก่อน

ส่วนผู้ขับรถแท็กซี่ จักรยานยนต์รับจ้าง ผู้ขับขี่รถขนส่งสาธารณะทุกประเภทในระบบ ทางกรมการขนส่งทางบกจะเป็นผู้ประสานให้มาฉีดวัคซีนในช่วงวันดังกล่าวเช่นกัน

และตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายนเป็นต้นไปจะให้บริการกับประชาชนทั่วไปแบบ Walk in ระหว่างเวลา 09.00-20.00 น. โดยให้บริการทุกวัน จนถึงสิ้นปี 2564

ทั้งนี้คาดว่า จะสามารถรองรับประชาชนที่รับบริการกว่า 10,000 คนต่อวัน

โดยประชาชนที่สนใจ สามารถเดินทางมาลงทะเบียนที่สถานีกลางบางซื่อ เพียงยื่นบัตรประชาชน เพื่อรับบัตรคิว และสามารถทราบช่วงเวลาที่จะได้รับวัคซีนได้ทันที

 

error: Content is protected !!