คืบหน้าวัคซีนโควิดสัญชาติไทย “ChulaCov19” ผลิตลอตแรกในประเทศ ยื่น อย.การันตี…

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รายงานความคืบหน้าการพัฒนาวัคซีนโควิดสัญชาติไทย “ChulaCov19” ชนิด mRNA โดยการพัฒนาระยะแรกเป็นการออกแบบวัคซีนและให้โรงงานในสหรัฐอเมริกาผลิต ซึ่งผ่านการทดสอบในอาสาสมัครระยะที่ 1 และ 2 เรียบร้อยแล้ว มีความปลอดภัยและสามารถกระตุ้นภูมิได้สูงกว่าวัคซีนไฟเซอร์ที่อนุมัติใช้ในไทย

ส่วนระยะที่ 2 เป็นการผลิตวัคซีนเองภายในประเทศ โดยบริษัท ไบโอเน็ตเอเชีย จำกัด ซึ่งผลิตวัคซีนลอตแรกเรียบร้อย และผ่านการประกันคุณภาพแล้ว

“ขณะนี้ ทีมวิจัยได้ส่งเอกสารและข้อมูลต่างๆ เข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) เพื่อขอทดสอบในอาสาสมัครระยะที่ 1 และ 2 อยู่ระหว่างรอการอนุมัติจาก อย. หากผลทดสอบวัคซีนที่ผลิตเองในไทยได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ คาดว่าจะขึ้นทะเบียนวัคซีนได้ภายในปลายปี 2565”

นอกจากนี้ ระหว่างการขอขึ้นทะเบียนวัคซีนรุ่นที่ 1 ทางทีมวิจัยจะพัฒนาวัคซีนรุ่นที่ 2 เพื่อป้องกันเชื้อ โควิด19 สายพันธุ์โอมิครอนไปพร้อมกันด้วย

 

 

error: Content is protected !!