น้องอุ้ม พยาบาลอุ้มผาง ดีวัน ดีคืน ย้ายออกจากห้องไอซียู ร่างกายฟื้นตัว มีนักกายภาพดูแลอย่างใกล้ชิด…

ประกาศ รพ.ราชวิถี (ฉบับที่ 10) ความคืบหน้าอาการ “น้องอุ้ม” พยาบาล รพ.อุ้มผาง พบว่า ผู้ป่วยมีอาการคงที่ รู้สึกตัวดี สามารถลืมตาได้เอง แต่ยังไม่ทำตามสั่ง ไม่มีอาการเหนื่อย สามารถหายใจได้เองโดยไม่ต้องใช้ออกซิเจนผ่านทางท่อเจาะคอ ไม่มีอาการชักเกร็ง สามารถรับอาหารได้ดีทางสายยาง แขนและขาทั้งสองข้างมีแรงขยับตามแนวราบ ยังคงมีนักกายภาพบำบัดเข้ามาดูแล เพื่อช่วยฟื้นฟูกำลังกล้ามเนื้ออย่างต่อเนื่อง

ทั้งนี้ เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2565 ผู้ป่วยได้ย้ายจากหอผู้ป่วยวิกฤตศัลยกรรมประสาท มาพักฟื้นที่หอผู้ป่วยพิเศษ อาคารทศมินทราธิราช โดยหากมีอาการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญ ทางโรงพยาบาลจะแจ้งความคืบหน้าให้ทราบในลำดับถัดไป

error: Content is protected !!