พณ.ขึ้นบัญชี “คาร์ซีท” สินค้าที่ติดตามดูแล (Watch List) ติดตามทุก 15 วัน ฉวยโอกาส แจ้งสายด่วน 1569…

ร.ต.จักรา ยอดมณี รองอธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ ระบุกรณีพระราชบัญญัติจราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2565 ได้กำหนดให้ผู้โดยสารที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี ต้องนั่งในที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก หรือที่นั่งพิเศษสำหรับเด็กเพื่อป้องกันอันตราย หรือ “คาร์ซีท” (Car Seat) นั้น ได้หารือกับห้างค้าปลีกค้าส่งและแพลตฟอร์มต่างๆ (10 พ.ค. 65) ยืนยันว่า ไม่มีการปรับขึ้นราคาจำหน่ายสินค้า “คาร์ซีท” รวมทั้งมีการจัดโปรโมชั่นลดราคาอย่างต่อเนื่อง และหากผู้ผลิตขอปรับขึ้นราคา ก็จะแจ้งให้กรมฯ ทราบก่อน

ทั้งนี้ ในโครงการพาณิชย์ลดราคาช่วยประชาชน 4 มุมเมือง เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพ ในสัปดาห์แรก ระหว่าง 13-15 พ.ค.2565 ณ เซ็นทรัล สาขารัตนาธิเบศร์ จ.นนทบุรี จะมีการนำสินค้าคาร์ซีทมาจำหน่ายในราคาประหยัดด้วย

“กรมฯ ได้กำหนดให้สินค้า ‘คาร์ซีท’ เป็นหนึ่งในสินค้าที่ติดตามดูแล (Watch List) ประจำเดือนพฤษภาคม จะติดตามสถานการณ์ราคาจำหน่ายอย่างใกล้ชิดทุกๆ 15 วัน กรณีฉวยโอกาสปรับขึ้นราคา โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร อาจเข้าข่ายความผิดตามมาตรา 29 แห่ง พ.ร.บ. ว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ (2542) มีโทษจำคุกไม่เกิน 7 ปี หรือปรับไม่เกิน 140,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ พบการฉวยโอกาสแจ้งได้ที่สายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศ”

error: Content is protected !!