บรรเทาค่าครองชีพประชาชน ยังตรึงขายปลีกน้ำมันดีเซล 32 บาทต่อลิตร ต่ออีก 1 สัปดาห์…

นายวิศักดิ์ วัฒนศัพท์ ผอ.สำนักงานกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง เผยมติคณะกรรมการบริหารกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิง หรือ กบน. ให้ตรึงราคาขายปลีกน้ำมันดีเซล 32 บาทต่อลิตร อีก 1 สัปดาห์ (9-15 พ.ค.) เพื่อบรรเทาผลกระทบด้านค่าครองชีพให้ประชาชน โดยสถานการณ์ราคาน้ำมันในตลาดโลกยังคงอยู่ในระดับสูงถึง 160.65 เหรียญสหรัฐต่อบาร์เรล ซึ่งการพิจารณาทบทวนราคาน้ำมันดีเซล จับตาเป็นรายวัน และประเมินเป็นรายสัปดาห์

“ทั้งนี้ หากในรอบสัปดาห์ราคาน้ำมันตลาดโลกปรับลดลง จะมีการปรับเงินอุดหนุนและปรับเพดานราคาลดลง ตามการเปลี่ยนแปลงของราคาน้ำมันต่อไป”

สำหรับฐานะกองทุนน้ำมันเชื้อเพลิงปัจจุบัน (8 พ.ค. 2565) ติดลบ 66,681 ล้านบาท แบ่งเป็นบัญชีน้ำมันติดลบ 33,258 ล้านบาท และบัญชีก๊าช LPG ติดลบ 33,423 ล้านบาท.

error: Content is protected !!